Polityka

Przełomowy moment współpracy WOT z Gwardią Narodową USA

today11/03/2020

Background
share close

W czwartek (20.07.2023 r.) na poligonie w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, a jego amerykańskim odpowiednikiem 129 Regional Training Institute ze Springfield. Podpisana umowa zakłada kontynuację dotychczasowej współpracy i utworzenie nowych szkoleń dla polskich Terytorialsów. 

Z Wojskami Obrony Terytorialnej współpracujemy już od 5 lat i widzimy zdecydowany wzrost zdolności i możliwości operacyjnych oraz doposażenie żołnierzy wojska polskiego w nowoczesne uzbrojenie. Dzisiaj formalizujemy tę współpracę. Nie da się ukryć, że Chicago jest miastem, w którym na co dzień mieszka największa liczba Polaków co jest dla nas niezwykle istotne w dotychczasowych relacjach. – powiedział gen. Rodney Boyd, zastępca dowódcy Gwardii Narodowej stanu Illinois.

Podpisane w obecności Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg. Macieja Klisza i zastępcy dowódcy Gwardii Narodowej stanu Illinois gen. Rodneya Boyda porozumienie zakłada dalszy rozwój dotychczas realizowanych szkoleń operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN, snajperów oraz ratowników pola walki, a także utworzenie nowych kursów kierowanych dla obserwatorów ognia, logistyków, specjalistów OPBMR oraz szkoleń z zakresu procesu dowodzenia.

Od samego początku formowania Wojsk Obrony Terytorialnej jasne było to, że największym wyzwaniem dla formacji terytorialnych i ochotniczych jest utrzymanie właściwych standardów szkolenia. To one bezpośrednio stanowią o poziomie potencjału operacyjnego jednostek WOT. Właśnie z tego powodu w 2018 r. utworzono Centrum Szkolenia WOT, które stało się „kuźnią” kadr instruktorskich naszej Formacji. Podpisanie porozumienia o współpracy między CSWOT i 129 RTI pokazuje, że przyjęliśmy właściwe priorytety w budowie formacji lekkiej piechoty, a współpraca z żołnierzami Gwardii Narodowej Stanu Illinois jest wyrazem zaufania oraz szansą na pozyskanie nowych doświadczeń – dodał gen. bryg. Maciej Klisz, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Oficjalna część podpisania porozumienia poprzedzona została przygotowanym szkoleniem naprowadzania ognia lotnictwa na wskazane cele, działaniem systemów bezzałogowych statków powietrznych WARMATE, strzelaniem z granatników M-72, a także elementami SERE. Działania te podjęte zostały we współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a w czasie realizowanego działania na niebie toruńskiego poligonu ujrzeć można było między innymi myśliwce F-16, SU-22 czy śmigłowce W-3 Sokół.

Dzięki dotychczasowej współpracy z amerykańskimi gwardzistami nasi żołnierze mają nie tylko możliwość nabycia nowych umiejętności, ale przede wszystkim wymiany doświadczeń. Podpisane porozumienie umożliwi nam rozwój i intensyfikację obecnie realizowanych szkoleń, a także utworzenie nowych kursów, które pozwolą polskim Terytorialsom nabyć nową wiedzę. – podsumował płk Edward Chyła komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

Dotychczas (w latach 2022-2023) w ramach realizowanych 15 edycji szkoleń, amerykańscy instruktorzy przeszkolili łącznie niemalże tysiąc Terytorialsów. Podpisana pomiędzy Centrum Szkolenia WOT, a 129 RTI z Springfield umowa o współpracy pozwoli w kolejnych latach na rozwinięcie realizowanej obecnie działalności szkoleniowej o pięć nowych kursów, co znacząco przełoży się na zwiększoną ilość polskich żołnierzy, którzy nabędą specjalistyczne umiejętności i doświadczenie.

Źródło: infowire.pl

Written by: admin

Rate it

0%