Polska

MS: Minister Sprawiedliwości na nadzwyczajnym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa (komunikat)

today29/08/2023

Background
share close

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Dzisiaj (28 sierpnia br.) na wniosek Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Tematem obrad było postępujące upolitycznienie sądownictwa i stosowanie podwójnych standardów przez niektórych sędziów.

“Jest coraz więcej przypadków, w których sędzia, wydając werdykt, nie jest w stanie oddzielić swoich prywatnych poglądów od prawidłowego stosowania przepisów prawa” – podkreślał na posiedzeniu minister Zbigniew Ziobro. – To poważny problem, który podważa niezawisłość sędziów, niezależność sądów i godzi w autorytet wymiaru sprawiedliwości. To zjawisko szkodliwe dla państwa i obywateli, którym Konstytucja gwarantuje równość wobec prawa.

Podczas dyskusji wspomniano wyroki uniewinniające, umorzenia, bądź wyjątkowo łagodne kary, gdy na wokandę trafiały sprawy dotyczące sprawców reprezentujących opozycję, środowiska lewicowe czy LGBT. Tak było m.in. w sprawie ataku na kierowcę z fundacji Pro Life. Przytoczono także przypadki, w tym głośną sprawę Mariki, w których sądy wykazały się niezwykłą surowością wobec zwolenników tradycyjnych wartości, przeciwników ideologii LGBT, a także krytyków opozycji.

“To istotny problem. Przez takie postawy polskie sądownictwo traci w oczach obywateli, bo ważniejsza od stosowania prawa staje się polityka. Bezwzględnie nie jest rolą sędziów bronić czynów powodowanych ideologicznymi sporami. Bardzo ważne jest, by orzekając dystansowali się od własnych poglądów” – powiedział Minister Sprawiedliwości. – Tylko respektowanie tych samych kryteriów, niezależnie od politycznych zapatrywań, gwarantuje równe traktowanie wobec prawa.

O niepokojącej tendencji mówiła także Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, Dagmara Pawełczyk-Woicka. Jak zaznaczyła, nieobiektywne orzeczenia podważają zaufanie do całego wymiaru sprawiedliwości. “Dostrzegam różnicowanie obywateli w zależności od ich poglądów” – przyznała. – Sprzyja temu atmosfera wywołana przez nielicznych sędziów, którzy wbrew zasadzie bezstronności angażują się w działalność polityczną. Nie godzimy się na takie działania.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mja/

Źródło informacji: pap.pl

Written by: admin

Rate it

Post comments (0)

Leave a reply


0%