Polska

Polska: Nowe zasady refundacji pasków do glukometru od 1 stycznia 2024

today09/01/2024

Background
share close

Od 1 stycznia będą obowiązywały nowe zasady refundacji pasków do mierzenia poziomu glukozy we krwi. Resort zdrowia doprecyzował, kiedy może zostać wystawione kolejne i nowe zlecenie na sensory do pomiaru poziomu cukru we krwi.

Minister zdrowia informuje, że w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2024 r. rozporządzenia ministra zdrowia z 13 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zmieniają się zasady refundacji wyrobów medycznych do monitorowania glikemii.

Kiedy może być wystawione kolejne i nowe zlecenie na sensory do mierzenia poziomu cukru?

Nowelizacja rozporządzenia dookreśla kwestie, które budziły dotychczas wątpliwości, poprzez nadanie nowego brzmienia w kryteriach przyznawania dla wyrobów medycznych oznaczonych kodami R.03.01, R.03.02, R.03.03, R.05.01 i R.05.02.

W załączniku do rozporządzenia czytamy, że: „kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25/50/100/400 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów, w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie miesiąca/3 miesięcy/6 miesięcy kalendarzowego(ych) następującego(ych) po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia”.

W okresie blokady pacjent może korzystać z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w ilości zgodnej z zaleceniami osoby uprawnionej do wystawienia recepty.

Źródło: Infowire

Written by: admin

Rate it

Post comments (0)

Leave a reply


0%