Biznes

Polska technologia radarowa

today06/05/2024

Background
share close
Advanced Protection Systems SA z Gdyni tworzy innowacyjne systemy antydronowe SKYctrl — bazujące na autorskich radarach FIELDctrl 3D MIMO — które skutecznie wykrywają, klasyfikują, śledzą i neutralizują BSP (bezzałogowe statki powietrzne). Na bazie algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, urządzenie automatycznie klasyfikuje i rozróżnia BSP od innych, podobnych celów jak ptaki. Firma jest zarówno producentem jak i właścicielem technologii.

Rozwiązanie docenione przez siły zbrojne Ukrainy

Z systemów antydronowych korzystają wojska i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, np. lotnisk czy rafinerii. Znajdują one również zastosowanie w ochronie imprez masowych czy wykrywaniu działań przemytniczych (np. w więzieniach). Rozwiązania APS chronią kluczowe lokalizacje, zarówno militarne jak i cywilne, na całym świecie.

Siły Zbrojne Ukrainy korzystające z systemu SKYctrl potwierdzają jego skuteczność: „Jak dotąd jest to najlepszy system, jakiego używaliśmy. […] Jego zasięg odpowiada specyfikacji, a nawet jest jeszcze większy, w zależności od wysokości lotu BSP. Widzi nawet ptaki, ale ich nie neutralizuje, bo automatycznie odróżnia je od dronów”.

Nowe wyzwania i zagrożenia z Rosji

Dynamiczny rozwój wojny dronowej spowodowany jest między innymi niską ceną prostych uzbrojonych BSP, które mogą zaszkodzić bardzo drogim czołgom, stanowiskom obrony powietrznej, wyrzutniom rakiet czy armatohaubicom. Regularnie dochodzi do zorganizowanych ataków dronów na bazy logistyczne wojsk czy lotnisk położonych głęboko na terytorium Ukrainy.

Konflikty zbrojne dotykają całe państwa i społeczeństwa. Obiektem wrogiego oddziaływania są nie tylko siły zbrojne, ale także ludność cywilna czy infrastruktura energetyczna.

W APS wierzymy, że wyzwania związane z konfliktem zbrojnym i kryzysami poniżej progu wojny nakładają się na siebie. Kraje wschodniej flanki NATO, szczególnie narażone na rosyjską agresję, potrzebują rozwiązań, które będą interoperacyjne i pozwolą płynnie współpracować siłom zbrojnym oraz innym służbom mundurowym. System antydronowy SKYctrl może pełnić rolę kluczowego elementu obrony państwa w czasie wojny, jak i element ochrony państwa w czasie pokoju.

Szansa dla polskiego przemysłu obronnego

Polski przemysł obronny staje dzisiaj przed ogromną szansą na wypromowanie własnych, innowacyjnych i kosztowo efektywnych rozwiązań, takich jak systemy C-UAS (counter unmaned aircraft system) SKYctrl. Zostały już one wprowadzone na wyposażenie Sił Zbrojnych RP i mogą stanowić atrakcyjną propozycję dla innych sojuszników z NATO.

Obecnie Polska buduje wielowarstwowy, najwyższej klasy system obrony powietrznej — jest to najbardziej ambitny projekt tego typu w Europie, a rozwiązanie stworzone przez APS jest jego częścią. System antydronowy SKYctrl stanowi integralną część warstwowego systemu zintegrowanej obrony powietrznej Polski. Jest on odpowiedzialny za ochronę przed dronami wyższych pięter systemu (a dokładnie Wisły i Narwi), co bezpośrednio odzwierciedla koncepcję „obrony obrońcy”.

Rozwój i kierunki współpracy międzynarodowej

Produkty APS są wdrażane w państwach członkowskich NATO, dlatego muszą spełniać zasadę interoperacyjności. Rozwiązania antydronowe w państwach sojuszniczych powinny płynnie ze sobą współpracować, ponieważ wojna dronowa jest zagrożeniem, którego nie można lekceważyć. Systemy SKYctrl charakteryzują się otwartą architekturą i są zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwe integrowanie z działaniem innych systemów i platform, na przykład w ramach inicjatywy European Sky Shield Initiative (ESSI).

https://www.youtube.com/watch?v=oQm9dS5T_P4
https://www.youtube.com/watch?v=Srpi0dHygQ0
https://www.youtube.com/watch?v=fYjiFs6aE-M
https://www.youtube.com/watch?v=dgLeI_MfB_8

Źródło informacji: Advanced Protection Systems SA

Written by: admin

Rate it

Post comments (0)

Leave a reply


0%