Polityka

Schuman Trimarium Forum. Ludmiła Czekanowa: Komuś zależy, żeby skłócić państwa, które mieszkają obok siebie

today23/09/2023

Background
share close

„Bardzo bliskie mi są relacje z sąsiednimi państwami, bo z tego, co się dzieje na świecie, widzę, że raczej chyba komuś zależy, żeby skłócić państwa, które mieszkają obok siebie” – mówiła Ludmiła Czekanowa z Białorusi, uczestniczka trwającego w Krasiczynie Schuman Trimarium Forum. „Ale jak spotykamy się z osobami i dajemy przestrzeń niestosowania ideologii, to widzimy, że wzajemne stosunki mamy raczej dobre i na tym moim zdaniem buduje się współpraca i różne międzynarodowe organizacje” – podkreślała.

„Współpraca NGO-sów potrzebna jest nam lokalnie w naszych małych ojczyznach, ale jest nam potrzebna też do wymiany w regionach, w obszarach, dlatego że bez stymulacji siebie nawzajem, bez wymiany dóbr, zasobów, informacji, tego wszystkiego, co mamy najpiękniejsze, każda z naszych ojczyzn oddzielnie, nie będziemy się rozwijać, będziemy stać w miejscu. Robert Schuman nas uczy też tej pięknej idei pracy dla dobra wspólnego. Tutaj, na takich forach możemy o tym rozmawiać, pogłębiać ten temat. To jest też miejsce, gdzie natychmiast przechodzimy do konkretów. Na tym ma to polegać” – mówiła Agata Lewkowicz (Liga NGOs). Zaproponowała stworzenie Międzynarodowych Domów Spotkań jako przestrzeni do prowadzenia rozmów, umacniania relacji i wymiany myśli. Nie ukrywała przy tym, że liczy na wsparcie państwa polskiego. „Międzynarodowe Domy Spotkań mogą być narzędziem, czy wspierać naszą pracę, pracę Instytutu w mniejszych, lokalnych spotkaniach” – zauważyła.

Z kolei Aleksandra Jankowska z Instytutu Międzymorza podkreślała, że wprawdzie inicjatywa Trójmorza jest w Polsce bardzo nośnia i budzi zainteresowanie również w innych krajach, ale należy zobaczyć, jakie są zagrożenia zewnętrzne i z której strony spodziewać się, że idea, którą chcemy budować, będzie próbowała być destruowana. „Musimy to znać i musimy się z tym liczyć, że takie rzeczy mogą wyjść” – podkreślała, wskazując, że dopiero po dokonaniu takiej analizy, możemy przejść do realizacji projektu. Odniosła się również do mających powstać na uniwersytetach kół naukowych Roberta Schumana. „To, że te Koła Schumana będą powstawały, to myślę, że kolejnym krokiem panie profesorze musi być to, że musimy sobie opracować agendę, żeby się spotykać. Nie tylko w Polsce, ale mieć opracowany program, gdzie się spotykamy” – dodała podkreślając konieczność stworzenia kamieni milowych, do realizacji których będziemy dążyli.

„To, co się rozwija, ma siłę powstrzymywania tej agresji” – mówił w kontekście współpracy w ramach Międzymorza prof. Zbigniew Krysiak. „Wspólnota narodów Międzymorza ma odmienić życie w Europie, ma przywrócić Europę i Zachodnią Europę na jej pierwotne, chrześcijańskie tory, aby powróciła do jedności, solidarności i pokoju. To jest wasze zadanie, młodzi” – zwrócił się do zebranych. Zwrócił uwagę, że wymiana handlowa wewnątrz Trójmorza zwiększy siłę kapitałową krajów w nim zrzeszonych, a pozycja kapitałowa jest bardzo ważna we współczesnym świecie. „To jest ten filar solidarności, jaką możemy pokazać jako narody Międzymorza. I tu jest rola dla młodych” – podkreślał. Zaproponował, aby zrezygnować z importu z Niemiec, Francji, Holandii na rzecz importu z Rumunii, z Węgier, z Bułgarii. „Co roku zatrzymywalibyśmy w regionie ok. 100 mld dolarów” – wyliczał. „Kapitały są nam, aby rozwijać gospodarkę, aby inwestować” – podkreślał. Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę solidaryzmu społeczno-gospodarczego. „90 proc. kapitału idzie do kieszeni 4-5 proc. osób w całej populacji globalnej” – mówił wskazując na coraz większą polaryzację, której towarzyszy szerzenie antywartości.

Podczas drugiego dnia obrad Schuman Trimarium Forum zgromadzona młodzież dzieliła się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu działalności społecznej i gospodarczej. Wskazywała na problemy, stawiała diagnozy, ale i proponowała rozwiązania. „Bardzo bliskie mi są relacje z sąsiednimi państwami, bo z tego, co się dzieje na świecie, widzę, że raczej chyba komuś zależy, żeby skłócić państwa, które mieszkają obok siebie” – mówiła Ludmiła Czekanowa z Białorusi. „Ale jak spotykamy się z osobami i dajemy przestrzeń niestosowania ideologii, to widzimy, że wzajemne stosunki mamy raczej dobre i na tym moim zdaniem buduje się współpraca i różne międzynarodowe organizacje” – podkreślała.

Uczestnicy Schuman Trimarium Forum rozmawiali również o nowych technologiach, IT, sztucznej inteligencji oraz bezpieczeństwie w sieci. Wskazywali przy tym na potencjał młodych Polaków i technologiczny rozwój Polski. Podkreślali, że nowoczesne technologie powinny być narzędziami służącymi człowiekowi, a nie odwrotnie.

Schuman Trimarium Forum jest organizowane przez Instytut Myśli Schumana przy udziale partnerów merytorycznych i strategicznych, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. W wydarzeniu, które potrwa do 22 września 2023 roku, bierze udział około 150 młodych ludzi z 10 krajów. Mają oni okazję skorzystać z doświadczeń osób będących autorytetami w swoich dziedzinach oraz integrować się między sobą. Forum towarzyszą wydarzenia kulturalne, w tym zabawy taneczne i kursy tańców narodowych. Patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Anna Wiejak

Written by: admin

Rate it

Post comments (0)

Leave a reply


0%