Polska

Studia podyplomowe – Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych – UM Lublin.

today14/05/2024 5

Background
share close

Zapraszamy Cię do rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – uczelni z bogatą tradycją, a jednocześnie pełnej energii i młodości.

Celem studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej oraz innych świadczeń zdrowotnych (m.in. przeglądów lekowych) rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostępnych.

Program studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” został przygotowany w taki sposób, żeby doskonalić przede wszystkim umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ma to ułatwić słuchaczom zaimplementowanie zdobytych kwalifikacji w realizacji zadań zawodowych farmaceutów.

Studia trwać będą dwa semestry i będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji cząstkowych na poziomie 7 PRK. Planowany program studiów obejmuje 750 godzin nauczania (w tym 197 godzin kontaktowych i 565 godzin samokształcenia). Zajęcia realizowane będą w formie zdalnej oraz stacjonarnej (wykłady i większość seminariów on-line, część seminariów i ćwiczenia kontaktowo). Zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną interprofesjonalną kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz zaproszonych wykładowców – specjalistów w swoich dziedzinach, z innych Uczelni, a także praktyków aktywnie działających na rynku farmaceutycznym, w tym osoby, które przez wiele lat sprawowały opiekę farmaceutyczną oraz realizowały przeglądy lekowe za granicą (Anglia).

Kierownik studiów: dr hab. n. farm. Aleksandra Szopa, prof. UM
Sekretarz studiów: dr hab. n. farm. Anna Serefko, prof. UM

Planowane rozpoczęcie III edycji studiów – październik 2024 r.

Opłata za studia: 7200,00 złotych za całość. Opłata za studia może być wniesiona jednorazowo w całości lub w dwóch ratach po 3600,00 złotych.

Nabór na studia i przyjmowanie zgłoszeń: otwarty. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia w formie przesłanego skanu formularza zgłoszeniowego przyjmujemy na adres e-mail: opieka.farm@umlub.pl

Written by: admin

Rate it

Post comments (0)

Leave a reply


0%